Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Memperkasakan Perkhidmatan Awam – Pendaftaran Ditutup